DIN RÅDGIVER INNEN HMS, KVALITET OG LEDELSE

                                                     HMSK tjenester  Internkontroll  Styringssystem  Kartleggingsverktøy  HMSK dashboard  Kurs

 

TJENESTER

Våre tjenester er relatert til HMS, Kvalitet og Ledelse. Vi utvikler styringssystemer, kartleggingsverktøy og andre verktøy for å digitalisere HMSK prosessene internt i bedriften.

Vår oppgave er å spille dere gode!

 

PROSJEKTER

Vi har for tiden flere pågående prosjekter innen de disipliner vi representerer. Ta kontakt med oss for å se hva vi kan gjøre for deg og ditt team. Ingen prosjekter er for små eller for store.

 

 

SAMARBEIDSPARTNERE

Vi jobber med flere andre selskapet for å spille oss gode. Dette er fagspesialister som vi trekker inn i de prosjekter hvor der er behov for spesialister for å løse spesifikke problemer.  

I tillegg så jobber vi nært med systemleverandører for å utvikle våre digitaliseringsverktøy.

 

 

© 2020 iQS Care AS